Úřední deska
Zasedání zastupitelstva

16. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

se koná 5. dubna 2017 od 19.30 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Mrači


Navržený program:

1. Návrh na úpravu rozpočtu - oprava pomníku
2. Návrh na schválení Opatření obecné povahy - stavební uzávěra
3. Návrh na schválení zadání Změny č. 3 ÚPSÚ Mrač
4. Návrh na schválení smlouvy o zřízení služebnosti


František Zvolský
starosta obce

________________________________________________________________________________