Úřední deska
Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka

dle ust. § 32 Správního řádu.

Oznámení č.1 zde:

Oznámení č.2 zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -

- dopravní opatření v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č.II/106,

ulice Benešovská v Týnci nad Sázavou a vedení objízdných tras

v termínu 9.7.2017 do 20.7.2017.

Celé znění vyhlášky zde:

 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

odbor Odloučené pracoviště Benešov,

vyhlašuje výběrové řízení s aukcí.

Oznámení zde:

Související mapa KN zde:

 
Závěrečný účet DSO Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov za r.2016

Závěrečný účet zde:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde:

 
Závěrečný účet obce Mrač za rok 2016

Detail