Úřední deska
Obecně závazné vyhlášky - noční klid

Obecně závazné vyhlášky obce Mrač č. 1 a 2/2019 detail:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy:

znění vyhlášky zde:

 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

vyhlašuje zkoušky znalosti hub pro zájemce , kteří

chtějí obchodovat nebo používat k výrobě volně rostoucí houby.

Pozvánka ke zkouškám zde:

 
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje

veřejnou vyhláškou vyměření daně z nemovitostí

na rok 2019.

celé znění vyhlášky zde:

 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3,

předpokládaný termín 27.5.2019 - 9.6.2019.

Opatření obecné povahy - detail: