Úřední deska
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

silnice II. a III. tříd na území ORP Benešov

a místní komunikace v Benešově a Čerčanech.

celé znění zde:

 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení počtu členů OVK pro Volby do Senátu Parlamentu ČR

a pro Volby do Zastupitelstva obce Mrač konané 5. a 6.10.2018.

zde:

 
Zpřístupnění návrhu Změny č.3 ÚPSÚ Mrač a oznámení konání veřejného projednání

Veřejná vyhláška  detail:
Dokumentace změny č.3 ÚPSÚ Mrač  detail:

 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

vyhlašuje zkoušky znalosti hub pro zájemce , kteří

chtějí obchodovat nebo používat k výrobě volně rostoucí houby.

Pozvánka ke zkouškám zde:

 
Rozpočet 2018 - Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov

Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov  rozpočet 2018 - detail: