Úřední deska
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že jsou zpřístupněny k nahlédnutí

hromadné předpisné seznamy k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2017.

znění vyhlášky zde:

 
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

odbor Odloučené pracoviště Benešov,

vyhlašuje výběrové řízení s aukcí.

Oznámení zde:

Související mapa KN zde:

 
Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka

dle ust. § 32 srávního řádu:

 
Závěrečný účet obce Mrač za rok 2016

Detail