Úřední deska
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16.12.2019

Program zasedání - detail:

 
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení

Oznámení zahájení společného řízení -

- "Dešťová kanalizace Podmračí a prodloužení tlakové stoky E".

Veřejná vyhláška detail zde:

Situační výkres zde:

 
Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Mrač

Veřejná vyhláška detail
Návrh zadání ÚP Mrač detail
Problémový výkres detail
Informace k návrhu zadání detail:

 
Záměr směny - odstranění budovy p.č.st.723 v k.ú. Mrač

Detail záměru zde:

 
Záměr pronájmu pozemku p.č.2638 v k.ú.Mrač

Detail záměru zde: