1.

Název

Obec Mrač

2.

Důvod a způsob založení

Obec Mrač vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.1

Základní informace o obci

statut: obec
NUTS 5 (obec): CZ0201 530204
kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020)
okres (NUTS 4): Benešov (CZ0201)
obec s rozšířenou působností: Benešov
pověřená obec: Benešov
historická země: Čechy
katastrální výměra: 615 ha
počet obyvatel: 802 (1.1.2017)
zeměpisná šířka: 49° 49' 48"
zeměpisná délka: 14° 41' 28"
nadmořská výška: 331 m
první zmínka o obci: rok 1318
místní části: 1
katastrální území: 1

3.

Organizační struktura

 

 
Ochrana osobních údajů

 


Kontakt

Samospráva
Zastupitelstvo - 11 členů

Státní správa
František Zvolský - starosta
Petra Slancová - administrativní pracovnice 
Ing. Pavel Průcha - účetní

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, Vám sdělujeme informace  o  pověřenci  pro  ochranu  osobních  údajů.  Služby pověřence pro nás vykonává
DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, ID datové schránky: c5n4gyv, IČ 69000948, DIČ CZ69000948
Osobou pověřence je Mgr. Pavel Goby, tel. 601376380, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
zástupcem pověřence je Ing. Miroslav Kratochvíl, tel. 777193556 mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zásady ochrany osobních údajů - text zde:

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

Telefon:

 

Kancelář starosty:

317 779 233

Kancelář:

737 059 112

Fax

317 779 233

E-mail obec

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

E-mail úřad

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internet. Stránky:

www.mrac.cz

 

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 

Středa

8.00 – 12.00

14.00 – 18.00

 

Čtvrtek

8.00 – 12.00

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář

Tel:

317 779 233

Kancelář starosty

Tel:

317 779 233

Tel:

 

e-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

4.5.

Adresa internetové stránky

www.mrac.cz

4.6.

Adresa e-podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.7.

Další elektronické adresy

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162 Benešov

číslo účtu/kód banky: 320100369/0800

6.

00232271

7.

DIČ

- - -

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

 

 8.3.

8.4.

Rozpočet

 

 

 

 

 

Cena za dodávku vody

 

Cena za odvod a likvidaci odpadní vody

Závěrečný účet 2014
Rozpočet 2015 - příjmy, výdaje, zavěrečný účet
Rozpočet 2016 - příjmy, výdaje, závěrečný účet
Rozpočet 2017 - příjmy, výdaje, závěrečný účet
Rozpočet 2018 - příjmy, výdaje, závěrečný účet
Rozpočet 2019 - příjmy, výdajeod 1.1.2019 = 29,38 Kč bez DPH


od 1.1.2019 = 39,42 Kč bez DPH


9.

Informace dle zákona
č. 106/199 Sb.

Žádost a poskytnutí informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Mrač

- Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

- Odhlášení psa z evidence

- Vzor licenční smlouva (doc)

12.

Popisy postupů - řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Mrač

Tísňové volání:


Hasičský záchranný sbor ČR
150


Zdravotnická záchranná služba
155


Policie ČR
158


Mezinárodní linka
tísňového volání - 112

Ohlašování pálení ekologicky nezávadného odpadu

13.

Předpisy

 

13.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

13.2.

Vydané právní předpisy

Obec Mrač vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

14.

Úhrady za poskytování informací

 

14.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.

Licenční smlouvy

 

15.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů